s

Ostutingimused

1. Üldsätted
1.1 Veebipoe hkideed.ee (edaspidi Veebipood) kaudu pakutava Kauba ostmisel nõustub Klient kõnealuste Veebipoe
Müügitingimustega. Veebipood jätab endale õiguse teha igal ajal muudatusi Müügitingimustes, laadides need üle Veebipoe
Müügitingimustes. Veebipood ei ole kohustatud Klienti muudatustest informeerima. Muudatused jõustuvad koheselt pärast
hkideed.ee veebilehel avalikustamist.
1.2 “Veebipood” on HK Ideed OÜ, registrikood 16699440, aadress Harju maakond, Rae vald, Peetri alevik, Uusmaa tee 5-18,
75312, elektronposti aadress heily@hkideed.ee;
1.3 “Klient” on Veebipoe mis tahes kasutaja, kes on esitanud Tellimuse ning sõlmib Veebipoega Kauba Müügilepingu;
1.4 “Kaup” tähendab Veebipoes müüdavaid veebipõhiseid tooteid ja teenuseid;
1.5 “Müügileping” on leping Kliendi ja Veebipoe vahel Kauba ostmiseks Tellimuse alusel;
1.6 “Tellimus” on sidevahendi abil Kliendi poolt edastatud pakkumus Müügilepingu sõlmimiseks Kliendi ja Veebipoe vahel;
1.7 Veebipoel on õigus saata Kliendile personaalseid kommertsteadaandeid ja pakkumisi, kui Klient on avaldanud selleks soovi
sisestades Veebipoes oma elektronposti aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.
1.8 Veebipoel on õigus igal ajahetkel ilma põhjuseid nimetamata Veebipoe kasutamise kõigile Klientidele või üksikutele
gruppidele kas tähtajaliselt või tähtajatult peatada või lõpetada täites Kliendi ees täitmata Müügilepingu.
1.9 Veebipoe kaudu Kauba ostmisel kinnitab Klient, et on vähemalt 18-aastane.
2. Teenuse kirjeldus ja tellimuse esitamine
2.1 Veebipoes saab Tellimusi esitada registreeritud või registreerimata Kliendina. Tellimuste ajalugu näeb Veebipoe keskkonnas
ainult registreeritud Klient. Registreerimisel esitatud andmete õigsuse eest vastutab Klient isiklikult. Kui Kliendi andmed
muutuvad, tuleb Veebipoele edastatud andmeid samuti muuta.
2.2 Klient on kohustatud kasutama tellitud Kaupa üksnes isiklikult. Tellitud Kauba võimaldamine kolmandatele isikutele on
keelatud. Sellise tegevuse tagajärjel võib Veebipood rakendada Müügitingimuste punkti 1.8.
2.3 Allalaetavat kaupa on Kliendil võimalik digitaalsel kujul kätte saada ja alla laadida veebilingi kaudu. Allalaadimine toimub kas
Veebipoe keskkonnas või saadetakse Kaup Kliendi poolt edastatud elektronposti aadressile läbi pilvelingi (Dropbox, Google
Drive, OneDrive, WeTransfer jne). Käsiraamatuid on võimalik alla laadida, kuid allalaadimise link võib aeguda mõistliku aja
möödudes (üldjuhul peale 30 kalendripäeva).
2.4 Teave Kauba ja selle maksumuse kohta on esitatud Veebipoes vahetult Kauba juures. Kauba sisu on kirjas Kauba juures.
2.5 Kõik Veebipoes toodud hinnad on eurodes. Hinnad ei sisalda käibemaksu. Hinnale ei lisandu tasu kauba kohaletoimetamise
eest, kuna Kaup on allalaetav ja virtuaalne ning sellele ei ole võimalik kohaletoimetamist rakendada.
2.6 Kauba tellimiseks valib Klient Veebipoest talle sobiva Kauba ja lisab selle ostukorvi. Kliendil on võimalik tellida ühe
Tellimusega erinevat Kaupa, sh mitu käsiraamatut. Tellimuse lõpphind on nähtav ostukorvi menüüs real “Kokku”.
2.7 Kliendil on võimalik ostukorvi sisu muuta kuni Tellimuse esitamiseni. Klient peab maksma Kauba hinna nagu seda on
näidatud Veebipoes Tellimuse vormistamise hetkel. Kauba hinda Veebipoes võidakse aeg-ajalt muuta enne Tellimuse esitamist.
2.8Tellimuse vormistamiseks täidab Klient Veebipoes nõutud andmeväljad ja vajutab linki “Esita tellimus”. Klient kohustub
esitama oma õige ja täieliku nime, kasutama kehtivat elektronposti aadressi ning telefoninumbrit. Klient vastutab isiklikult
esitatud andmete õigsuse eest.
3. Tasumine ja lepingu sõlmimine
3.1 Tellitud kauba eest on võimalik kohe mugavalt ostu vormistamise käigus tasuda internetipangas makselingi kaudu.
Makselinkide teenusepakkuja on Montonio Finance UAB. Maksta saab eurodes.
3.2 Makseid vahendab Montonio Finance. Tasumine toimub väljaspool Veebipoodi turvalises keskkonnas – pangalingiga
tasumisel vastava panga turvalises keskkonnas. Müüjal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele.
3.3 Müügileping sõlmitakse alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole.
3.4 Pärast Müügilepingu sõlmimist võimaldatakse juurdepääs ostetud käsiraamatule koheselt.
4. Taganemisõigus
4.1 Kauba eest tasumisega annab Klient selge ja üheselt mõistetava nõusoleku teadmisest, et Klient kaotab Müügilepingust
taganemisõiguse.
4.2 Klient kinnitab, et seoses Kauba eripäraga, mis seisneb Veebipoe kaudu käsiraamatule ligipääsu võimaldamises, puudub
Kliendil õigus Müügilepingust taganeda.
4.3 Müügilepingust taganemise võimatus tuleneb võlaõigusseaduse § 47 lg 3 p-st 13, mille kohaselt ei ole võimalik taganeda
lepingust, mille esemeks on sellise digitaalse sisu edastamine, mida ei toimetata kätte füüsilisel andmekandjal, kui selle
edastamine on alanud Kliendi eelneval sõnaselgel nõusolekul, ning Klient kinnitab asjaolu, et ta kaotab seeläbi oma
taganemisõiguse.
5. Vaidluste lahendamine ja lõppsätted
5.1 Kui Kliendil on mis tahes kaebusi Kauba kohta, tuleb kaebused esitada esimesel võimalusel Veebipoele elektronposti
aadressil heily@hkideed.ee.
5.2 Veebipoe kaudu Kauba ostmisele ning kõigile selle alusel loodud õiguslikele suhetele kohaldatakse Eesti õigust.
5.3 Kui vaidlust ei ole võimalik lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtu Tallinna kohtumajas, Eesti
Vabariigis.
5.4 Tarbijal on õigus pöörduda kokkuleppe mittesaavutamisel vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks oma õiguste kaitseks
Tarbijakaitseameti tarbijavaidluste komisjoni poole.
5.5 Kõik autoriõigused hkideed.ee Veebipoes esitatud käsiraamatutele kuuluvad Veebipoele.